Rag Doll Kung Fu: Fists of Plastics onlinetävling

Genom att delta i kampanjen Rag Doll Kung Fu: Fists of Plastic™ online ("Tävlingen") som organiseras av Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP ("Promotorn"), och du ("Deltagaren") anses du ha accepterat att rätta dig efter följande termer och villkor.

 1. Tävlingen är öppen för alla som är 14 år eller äldre och som är bosatta i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Ryssland, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike, med undantag för anställda av arrangören eller något av arrangörens dotterbolag, och andra personer som har en professionell anknytning till tävlingen.
 2. Tävlingen är gratis att gå med i och inga köp är nödvändiga. Tävlingsbidrag från agenter, organiserade grupper eller bidrag som skapats automatiskt av datorer accepteras inte. Icke kompletta, oläsliga eller modifierade tävlingsbidrag accepteras inte.
 3. Du måste ha tillgång till en dator med skanner och Internet koppling för att kunna delta i Tävlingen.
 4. Tävlingen går ut på att du ska rita en ny Rag Doll-figur till spelet Rag Doll Kung Fu: Fists of Plastic™. För att delta måste du hämta en officiell mall från en av de webbplatser som listas här nedan, skapa din egen figurteckning på mallen, skanna in mallen i JPEG-format och skicka ditt bidrag via e-post till competitions@community.eu.playstation.com tillsammans med ditt namn, födelsedatum, hemland och din e-postadress. Du får inte ändra storlek på de officiella mallarna. Bidragen måste skickas in i JPEG-format.
  Designmallar kan laddas ner från:
  http://eu.playstation.com
  http://blog.eu.playstation.com
  http://community.eu.playstation.com/playstationeu/
 5. Alla bidrag kommer att kontrolleras av Promotorn vid mottagandet. Alla bidrag som anses som icke lämpliga, omoraliska, nedsättande, diskriminerande, vanhelgande, beskriver olagliga aktiviteter eller förefaller inkräkta på immaterialrätten på andra personer kommer att diskvalificeras. Varje deltagare kan sända in endast ett designbidrag. Där Promotorn har anledning att misstänka att Deltagare har sänt in mer än ett bidrag, kommer endast det insända bidrag som först mottas av Promotorn, att gälla som tävlingsbidrag i tävlingen.
 6. Tävlingens slutdatum är måndagen den 12 juli 2009 kl. 23.59 GMT (den 13 juli 00.59 svensk tid) ("Slutdatumet").
 7. Promotorn antar inget ansvar för bidrag som har försvunnit, blir skadade eller försenade på grund av problem med nätverk, datorer eller programvara av något slag. Avsändarbevis accepteras inte som mottagarbevis.
 8. Genom att sända in ett bidrag, garanterar du att ditt bidrag är helt ditt eget arbete, original och inte tidigare publicerad och att allt material eller information som du har använt vid skapandet av ditt bidrag, inte inkräktar på immaterialrätten, moraliskt eller på andra rättigheter för tredje part samt att du accepterar att hålla Promotorn fri från ansvar mot all form av reklamation, krav, kostnader, förluster och skadeanspråk som kan tänkas skapas med anledning av eventuellt intrång på immaterialrätten. Du garanterar också att du inte har gått med på (och tänker inte gå med på) någon överenskommelse eller arrangemang och har inte utfört (och tänker inte utföra) någon form av agerande som förbjuder (eller kanske kan förbjuda), hindra eller försämra den fria och oinskränkta användningen och exploateringen av immaterialrätten för bidraget.
 9. Vid insändandet av bidraget övergår detta och allt material som skapats, utvecklats och producerats av Deltagaren i samband med deltagande, i Promotorns äganderätt. Deltagaren tilldelar härmed Promotorn all immaterialrätt (inklusive framtida rättigheter) för bidraget och allt annat som kommer upp i samband med sitt bidrag. Deltagare avstår också alla moraliska rättigheter i samband med insändandet av sitt bidrag, till vilket Deltagaren eventuellt nu, och i framtiden, disponerar rättigheter om löper under lagen om Copyright, Design och Patent från 1988, som ibland ändras samt under all liknande gällande, ibland ändrad, lagstiftningar i hela världen. Deltagare accepterar att agera och skriva under all nödvändig för att ge effekt till den här klausulen.
 10. Domarnas beslut är slutgiltigt och kan inte påverkas eller diskuteras. Vinnarna meddelas via e-post inom sex veckor från Slutdatumet.
 11. Det vinnande bidraget kommer att omvandlas till en figur i spelet som kan användas av alla som spelar Rag Doll Kung Fu: Fists of Plastic. Vinnaren får också ett PlayStation®3-datorunderhållningssystem och en kampanjkupong som kan lösas in på PlayStation®Store mot en hämtning av spelet Rag Doll Kung Fu: Fists of Plastic. Tio andrapristagare belönas med varsin kampanjkupong som de kan lösa in på PlayStation®Store mot en hämtning av Rag Doll Kung Fu: Fists of Plastic. Priserna måste accepteras i sin helhet och kan inte överföras eller delas upp. Inga pengar eller andra alternativ kommer varken helt eller delvis att erbjudas och Arrangören behöver inte göra någon som helst betalning till vinnarna för användandet av de vinnande bidragen i spelet. Arrangören förbehåller sig rätten att helt eller delvis byta ut priser med andra till samma eller högre värde.
 12. Genom att delta i tävlingen, accepterar vinnarna att också delta i eventuell nödvändig reklam vid behov av Promotorn, och särskilt, acceptera publikationen av deras förnamn och land de bor i, på Promotorns webbsida under 6 månader från det datum som vinnarna meddelas via e-post att de har vunnit. Vinnarna erkänner att, vid hantering av deras data, kan Promotorn visa sådan information till andra företag i sin grupp och/eller till tredje part som är i relation till Promotorn.
 13. Genom att delta i Tävlingen, anses alla deltagarna acceptera överförandet av deras personliga data till Promotorn (i egenskap av informationskontrollör) med avsikten att administrera Tävlingen och alla andra avsikter till vilket Deltagaren har gett sitt medgivande.
 14. Alla villkor, garantier och representationer uttryckta eller pålagda i lag eller i annan relation till priset och/eller Tävlingen exkluderas fullkomligt i enlighet med lagen och Promotorn skall inte hållas ansvarlig i någon form av med förlust, skada eller oförrätt, eller som i samband priset och/eller Tävlingen förorsakas direkt eller indirekt. Undantaget är att Promotorn inte försöker exkludera eller begränsa sitt ansvar för död eller personskada som uppstår som ett resultat av vårdslöshet från Promotorns sida.
 15. Dessa termer och villkor är gällande under Engelsk lag samt domstolar i England och Wales ska ha exklusiv jurisdiktion.