Särskilda regler – minis

  1. Den här tävlingen är öppen för boende i Danmark, Finland, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Grekland, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Portugal, Ryssland, Saudiarabien, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tjeckien, Tyskland och Österrike som är minst 18 år gamla.
  2. För att delta i tävlingen måste deltagarna besöka eu.playstation.com/miniscompetition, ange sina uppgifter och identifiera de 8 minis-spel som visas genom att välja rätt flervalsalternativ för varje spel.
  3. Tävlingen är öppen mellan den 1 februari 2010 klockan 13.00 GMT-tid (14.00 svensk tid) och den 31 mars 2010 klockan 13.00 GMT-tid (14.00 svensk tid) ("Tävlingsperioden").
  4. Alla giltiga bidrag med rätt svar som tas emot under Tävlingsperioden kommer att delta i en utlottning. Dragningen sker inom 7 dagar efter ovanstående slutdatum.
  5. Det första godkända bidraget som väljs slumpmässigt ("Vinnaren") vinner ett PSPTMgo-system och ett PlayStation®Network card ("PSN card") motsvarande Kr 400 som kan lösas in på PlayStation®Store ("PS Store"). De nästa två godkända bidragen som väljs slumpmässigt ("Andrapristagarna") vinner ett PSN card motsvarande Kr 200 som kan lösas in på PS Store. Regler och villkor för PSN card gäller. Klicka här för mer information.
  6. Vinnaren och Andrapristagarna meddelas via e-post inom 10 dagar efter slutdatumet och måste göra anspråk på sina vinster inom 4 veckor från det meddelandet. Vinsterna skickas via post. Arrangören vidtar rimliga åtgärder för att skicka vinsterna inom 4 veckor till Vinnaren och Andrapristagarna som gjort anspråk på sina vinster, men tar inte ansvar för vinster som skickas ut senare än så.
  7. Arrangören kan, efter eget godtycke, publicera information om Vinnarens och Andrapristagarnas namn och hemländer på Arrangörens webbplats(er). Vinnarens och Andrapristagarnas uppgifter (namn och länder) tillgängliggörs på begäran till den som skickar in ett frankerat kuvert med sin adress till följande adress: "minis Competition, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom" inom 10 veckor från det slutdatum som angivits ovan.
  8. Allmänna regler gäller för tävlingen. Visa de allmänna reglerna genom att klicka här.
  9. Arrangören är Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.