Särskilda regler – Gravity Crash™-tävling – tävlingsregler

1. Den här tävlingen är öppen för boende i Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Spanien, Nederländerna, Portugal, Polen, Ryssland, Sverige, Norge, Danmark, Belgien, Irland och Luxemburg som är minst 18 år gamla. 

2. Tävlingen är öppen för bidrag mellan den 1 april 2010 kl. 12.00 BST (13.00 svensk tid) och den 15 april kl. 23.59 BST (16 april kl. 00.59 svensk tid) ("Tävlingsperioden").

3. Du som deltar måste ha tillgång till spelet Gravity CrashTM och ett PlayStation®3-system. För att delta måste du genomföra följande steg under tävlingsperioden:

(i) Skapa ett Sony Entertainment Network account ("SEN account") eller, om du redan har ett konto, logga in på ditt SEN account. En förutsättning för registrering på PlayStation®Network ("PSN") är att Villkoren och användaravtalet för PSN och sekretesspolicyn för PSN godkänns.

(ii) Skapa en nivå med hjälp av läget "Redigerare" i Gravity CrashTM.

(iii) Publicera nivån på Gravity CrashTM-gemenskapen med hjälp av funktionen "Ladda upp" i läget "Redigerare". Alla de nivåer som skickas in under Tävlingsperioden kommer att vara tillgängliga för att spelas i Gravity CrashTM.  

(iv) Med hjälp av ditt PSN online ID ska du som tävlar posta ditt ID och nivåns namn i tävlingstråden på ett deltagarforum på community.eu.playstation.com.

Bredbandsanslutning till Internet krävs.

4. Den adress som en deltagares SEN account är kopplad till avgör deltagarens hemland, vilket styr deltagarens kvalificering för att delta i tävlingen. Deltagarna måste kontrollera att uppgifterna för deras SEN account är uppdaterade och giltiga innan de deltar i tävlingen.

5. Alla bidrag måste vara originalarbeten och skapade av deltagaren personligen (klicka på Allmänna regler om du vill veta mer). Deltagarna får endast skicka in ett bidrag var. 

6. Vinnarna är de 5 deltagare vars bidrag juryn bedömer har uppnått bästa funktionalitet, kreativitet och originalitet ("Vinnarna"). 

7. Vinnarna utses inom 14 dagar från Tävlingsperiodens slut.

8. Vinnarna får var och en ett PSPTMgo-system och en kampanjkod till PSN som gäller för Gravity CrashTM Portable. De vinnande nivåerna kommer att finnas med i ett tilläggspaket till spelet Gravity CrashTM Portable. Kampanjkoderna till PSN omfattas av användarvillkor. Klicka här om du vill veta mer.

9. Vinnarna meddelas via e-post inom 21 dagar från tävlingens slutdatum och måste göra anspråk på sina priser inom 2 veckor från det meddelandet. Det är varje deltagares ansvar att se till att de kontaktuppgifter (inklusive e-postadress) som angetts i deras SEN account stämmer, och att Arrangören kan kontakta dem på den angivna adressen. Arrangören åtar sig inget ansvar för om e-postadressen är felaktig eller om det land ett SEN account registrerats i diskvalificerar kontoinnehavaren från att delta i tävlingen.  

10. PSPTMgo-systemet skickas som registrerad post och kampanjkoden till PSN skickas via e-post. Instruktioner för hur du går tillväga för att lösa in kampanjkoden kommer att finnas i e-postmeddelandet.

11. Skulle ett pris vara defekt eller skadat vid leveransen måste arrangören meddelas om det skriftligen inom 7 dagar från leveransdatumet. Annars kommer priset att anses ha accepterats så som det levererades. Det här påverkar inte dina lagstadgade rättigheter (om sådana gäller).

12. Arrangören kan, efter eget beslut, publicera Vinnarnas namn på sina webbplatser. Vinnarnas namn offentliggörs på begäran till den som skickar in ett frankerat kuvert märkt med sin adress i en försändelse märkt med "Gravity Crash Levels Competition", Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom, inom 10 veckor från det slutdatum som angetts ovan.

13. Genom att delta i den här tävlingen ger deltagarna sitt medgivande till att Arrangören, dennes ombud och leverantörer bearbetar personuppgifter från deltagarnas SEN account i syfte att administrera tävlingen.

14. Tävlingen omfattas av Allmänna regler.

15. Arrangören är: Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.