Särskilda regler - Hustle Kings nine ball-tävling

Tävlingsregler

1. Den här tävlingen är öppen för boende i Belgien, Danmark, Frankrike, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Ryssland, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland som är minst 18 år gamla.

2. Deltagarna måste ha tillgång till:

  1. ett PlayStation®3-system,
  2. spelet Hustle Kings och
  3. ett Sony Entertainment Network account ("SEN account"). En förutsättning för registrering på PlayStation®Network är att villkoren och användaravtalet för PSN och sekretesspolicyn för PSN godkänns.


Bredbandsanslutning till Internet krävs.

3. Den adress som en deltagares SEN account är kopplad till avgör deltagarens hemland, vilket styr deltagarens kvalificering för att delta i tävlingen. Deltagarna måste kontrollera att uppgifterna för deras SEN account är uppdaterade och giltiga innan de deltar i tävlingen.

4. För att delta i tävlingen måste deltagarna göra följande:

  1. Sätta på Hustle Kings, bege sig online och gå in på sina SEN account;
  2. Spela igenom en 9 ball-match enligt spelets regler, tömma bordet på biljardbollar och vinna matchen vid ett enda besök direkt från sprängning;
  3. Spara matchinspelningen;
  4. Överföra matchinspelningen till YouTube inifrån spelet;
  5. Skicka in YouTube-videolänken och kontaktinformation i ett privat meddelande på webbplatsen för EU-gemenskapens PlayStation-forum på community.eu.playstation.com;
  6. Slutligen måste deltagarna namnge sina bidrag på rätt sätt om deras bidrag ska vara giltiga. Bidragets namn måste vara "HK9 001234", där det sexsiffriga numret efter "HK9" ersätts av deltagarens poäng som visas som ett sexsiffrigt nummer.

5. Tävlingen är öppen för bidrag mellan den 29 april 2010 kl. 01.00 svensk tid och den 14 maj 2010 kl. 00.59 svensk tid ("Tävlingsperioden").

6. Deltagarna kan endast delta en gång. Ingen deltagare kan vinna fler än ett pris.

7. Vinnaren är den deltagare som enligt reglerna tömmer bordet på alla bollar under ett enda besök direkt från sprängningen och som samlar in flest bonuskrediter under spelet. Andrapriserna går till det 2:a, 3:e, 4:e och 5:e högsta totala antalet bonuskrediter under spelet. I händelse av dött lopp väljer Arrangören efter eget godtycke ut det bidrag som vinner utifrån den mest underhållande bordtömningen. Arrangörens beslut är slutgiltigt.

8. Förstapriset är en 46-tums Sony Bravia HD ready-tv som är värd ungefär Kr 13600. Andrapristagarnas pris är en insättning på deras wallet (plånbok för PSN) som är värd ungefär Kr 485.

9. Vinnarna meddelas via e-post dagen efter tävlingsperiodens slut. Vinnarna måste göra anspråk på sina priser inom 28 dagar från det att de meddelats om priset.

10. Arrangören ska vidta rimliga åtgärder för att se till att förstapriset skickas med kurir inom 56 dagar från meddelandet och att andrapristagarnas priser sätts in på andrapristagarnas SEN account inom 14 dagar från meddelandet. Arrangören kan inte ställas till ansvar för om priser eventuellt skickas ut senare än så.

11. Skulle priset vara defekt eller skadat vid leveransen måste arrangören meddelas skriftligen om det inom 7 dagar från leveransdatumet, annars anses priset vara accepterat så som det levererats. Det här påverkar inte dina lagstadgade rättigheter (om sådana gäller).

12. Arrangören kan, efter eget godtycke, publicera vinnarens namn och hemland på Arrangörens egna webbplatser. Uppgifter om vinnaren (namn och land) tillgängliggörs på begäran till den som skickar in ett frankerat kuvert med sin adress på i en försändelse märkt med "Hustle Kings Nine Ball Clearance Competition (Riccardo)" till följande adress: Community Team, 2nd Floor, Sony Computer Entertainment Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom inom 10 veckor från det slutdatum som anges ovan.

13. Genom att delta i den här tävlingen ger deltagarna sitt medgivande till att Arrangören, dennes ombud och leverantörer bearbetar personuppgifter från deltagarnas SEN account i syfte att administrera tävlingen.

14. Allmänna regler gäller för tävlingen. Klicka här om du vill se de allmänna reglerna.

15. Arrangören är: Sony Computer Entertainment Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.