Särskilda regler för The Studio-tävlingen

1. Den här tävlingen är öppen för alla som är 16 år eller äldre och bosatta i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Saudiarabien, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tjeckien ("Berättigade personer").

2. Tävlingen inleds den 13 april 2011 från och med när ett [The Studio-tema] finns att köpa från PlayStation®Store och avslutas kl. 13.00 svensk tid den 11 maj 2011 ("tävlingsperioden").

3. För att du ska vara kvalificerad att ta emot en digital t-shirt för PlayStation®Home ("t-shirten") utan ytterligare kostnad måste du under tävlingsperioden:

(i) Skapa eller inneha ett Sony Entertainment Network master account (huvudkonto på Sony Entertainment Network), och

(ii) Köpa ett [The Studio-tema] från PlayStation®Store.

4. Bredbandsanslutning till Internet krävs. Berättigade personer ansvarar själva för eventuella bredbandsavgifter. Vid registrering för PSN krävs målsmans medgivande för berättigade personer som är under 18 år gamla. Dessutom måste PSN Terms of Service and User Agreement och Privacy Policy (villkoren och användaravtalet samt sekretesspolicyn för PSN) godkännas.

5. T-shirten placeras automatiskt i den berättigade personens förråd i PlayStation®Home.

6. Arrangören förbehåller sig rätten att inom rimliga gränser diskvalificera deltagare vars beteende strider mot andemeningen i de här reglerna och villkoren eller avsikten med tävlingen.

7. Arrangören tar inte på sig något ansvar för om en berättigad person inte kan skapa eller logga in på sitt Sony Entertainment Network account (Sony Entertainment Network-konto) eller på PlayStation®Home på grund av problem med den berättigade personens eller en tredje parts nätverk, maskinvara eller programvara.

8. Arrangören förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta den här kampanjen, eller uppdatera och/eller göra tillägg i dessa regler och villkor i händelse av oförutsedda omständigheter.

9. De här reglerna och villkoren lyder under engelsk lagstiftning, och domstolar i England and Wales har icke-exklusiv jurisdiktion.

10. Arrangören är PlayStation Network Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.