Ratchet & Clank™: All 4 One Skins-tävling

Del A: Tävlingskriterier och villkor

1. Tävlingen är öppen för alla som är 7 år eller äldre och bosatta i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Sverige, Storbritannien, Tjeckien och Tyskland.

2. Om du är 7 till och med 17 år gammal måste du ha din förälders eller målsmans medgivande att delta i den här tävlingen.

3. Du kan endast skicka in ditt bidrag till tävlingen mellan följande datum: den 19 april 2011 kl. 15.00 svensk tid ("Startdatumet") och den 29 april 2011 kl. 15.00 svensk tid ("Slutdatumet").

Del B: Tillvägagångssätt för deltagande och urval

4. Om du vill delta i tävlingen måste du gå till http://eu.playstation.com/psn/competitions ("Webbplatsen"). Där hittar du en svart-vit mall med två figurer (Qwark och Dr Nefarious) från Ratchet & ClankTM: All 4 One ("Spelet"). Den måste du hämta. Därefter måste du färglägga de två mallarna, skanna eller spara de färdiga bidragen ("Bidragen"), gå tillbaka till webbplatsen, överföra dina bidrag och skicka in tävlingsformuläret. Observera att även figurerna Ratchet och Clank kommer att finnas att färglägga, men att du inte kan delta i tävlingen med de figurerna. När du ska delta ombeds du att ange namn, e-postadress, land, födelsedatum och kön, samt att godkänna de här särskilda reglerna.

5. Bidragen måste vara i JPG-format och de två bildernas sammanlagda filstorlek får inte vara över 3 MB. Dessutom måste du se till att ditt bidrag efterlever avsnitt 7 och 8 i de allmänna reglerna.

6. Två vinnare kommer att koras: en för varje figur. Vinnarna är de som har skickat in de figurbidrag som domarna anser passa bäst för att använda i spelet. Ingen kan vinna för fler än en figur. Domaren kommer att vara fristående från arrangören. Domarens beslut är slutgiltigt.

7. Tävlingen är begränsad till ett bidrag per person.

8. Vinnarna väljs ut den 6 maj 2011.

9. Vinnarna meddelas via e-post inom 12 dagar från tävlingens slutdatum och de måste göra anspråk på sina priser via e-post inom 3 veckor från det meddelandet. Om du är 7 till och med 17 år gammal måste din förälder eller målsman bekräfta via e-post att han/hon tillåter dig att delta tävlingen utifrån de här reglerna och att han/hon godkänner att du möjligen vinner priset.

Del C: Priset

10. Priset är att de båda vinnarnas vinnande figurbidrag kommer att användas i spelet (som beräknas släppas senare i år). Observera att var och en av vinnarna endast kommer att få med ett figurbidrag i spelet även om de skickar in bidrag för två figurer.

Del D: Publicitet

11. Arrangören kan efter eget gottfinnande publicera vinnarnas namn och hemland på sina webbplatser. Uppgifter om vinnarna (namn och land) görs tillgängliga på begäran åt den som, inom 6 veckor från slutdatumet som angivits ovan, skickar ett frankerat kuvert med sin adress på i en försändelse märkt med: Ratchet & ClankTM: All 4 One till följande adress: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

Del E: Allmänt

12. Allmänna regler gäller också för tävlingen. Visa de allmänna reglerna genom att klicka här.

13. Du har förstått att arrangören, i enlighet med avsnitt 15 i de allmänna reglerna, kommer att äga dina bidrag och kan använda dem som arrangören själv vill, inklusive att använda dem i spelet och i syfte att marknadsföra och göra reklam för spelet och varumärket PlayStation.

14.  Arrangören kan diskvalificera dig från tävlingen eller dra tillbaka ditt pris om du:

       a.  inte uppfyller alla relevanta tävlingskriterier;

       b.  ger arrangören osanningsenlig, felaktig eller vilseledande information;

       c.   inte följer de här särskilda reglerna och/eller de allmänna reglerna;

15. De här särskilda reglerna lyder under England och Wales lagstiftning och domstolarna i England och Wales har exklusiv jurisdiktion.

Arrangör:

Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.