Särskilda regler för Section 8®: PrejudiceTM Caption Contest

 1. Den här tävlingen är öppen för alla som är minst 16 år gamla och bosatta i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Ryssland, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike.
 2. Om du vill delta i tävlingen måste du:

  (i) gå till forumet för ditt lands språk på http://community.eu.playstation.com/playstationeu ("Forumet");

  (ii) klicka på avdelningen Gemenskapstävling;

  (iii) Klicka på inlägget Section 8®: PrejudiceTM Caption Contest;

  (iv) logga in på ditt Sony Entertainment Network Account (Sony Entertainment Network-konto) eller, om du inte har ett, skapa och sedan logga in på ditt Sony Entertainment Network Account (Sony Entertainment Network-konto);

  (v) skicka in ett manus för serien genom att hämta en av de tre officiella mallar som finns i beskrivningen för tävlingen, lägga in din egen text i pratbubblorna i mallen samt publicera mallen i tävlingsinlägget. Du får inte ändra storlek på de officiella mallarna. Bidragen får endast skickas in i JPEG-format med upplösningen 72 dpi. Vinnaren måste skicka in en högupplöst version av sin serie, så alla deltagare rekommenderas att behålla den ifyllda originalmallen.

 3. En förutsättning för registrering för PSN är att Terms of Service and User Agreement (villkoren och användaravtalet) för PSN och Privacy Policy (sekretesspolicyn) för PSN godkänns.

 4.  Startdatumet är 2011-08-15 klockan 13.00 svensk tid och slutdatumet är 2011-08-29 klockan 13.00 svensk tid.

 5. Alla bidrag måste vara originalarbeten och deltagarens egna skapelser (klicka på allmänna regler om du vill veta mer). Deltagarna får endast delta i tävlingen en gång, och kan endast vinna ett pris.

 6. Deltagarna måste efterleva alla allmänna regler, och speciellt avsnitten 7 och 8. Dessutom får bidragen inte innehålla (i) pornografiska bilder, sexuellt explicita bilder eller nakenbilder, (ii) kränkande, stötande eller hatiskt bildinnehåll eller språk, (iii) innehåll som kan uppfattas som trakasserier eller nedsättande innehåll, (iv) innehåll som inkräktar på ditt eller andras privatliv eller äventyrar din eller andras säkerhet, (v) innehåll som är könsdiskriminerande eller nedsättande gentemot viss sexuell läggning, visst handikapp eller mot religiös, etnisk eller nationell tillhörighet, (vi) våldsamt eller farligt beteende, och/eller (vii) skräppost, reklam eller annan kommersiell aktivitet.

 7. Efter slutdatumet kommer domarna att välja ut sex vinnare som de anser har skickat in det mest kreativa och intressanta manuset.

 8. Priset för vinnarna är en PSN-kampanjkod för hämtning av spelet Section 8®: PrejudiceTM från PlayStation®Store. Priset är värt ungefär 119 SEK. PSN-kampanjkoderna omfattas av regler och villkor för användning. Klicka här om du vill veta mer. PSN-kampanjkoderna får inte överföras eller säljas vidare. Inga kontantalternativ kommer att erbjudas.

 9. Vinnaren meddelas via e-post inom 2 veckor från tävlingens slutdatum och har 4 veckor på sig att göra anspråk på sitt pris.

 10. Arrangören vidtar rimliga åtgärder för att skicka ut priset inom 30 dagar från det att deltagaren gjort anspråk på sitt pris, men arrangören kan inte ställas till ansvar för om priser skickas ut senare än så.

 11. Priserna skickas via e-post eller post till den adress som tillhör vinnarens Sony Entertainment Network Account (Sony Entertainment Network-konto).

 12. Skulle priset vara defekt eller skadat vid leveransen måste arrangören meddelas skriftligen om det inom 7 dagar från leveransdatumet, annars anses priset vara accepterat så som det levererats. Det här påverkar inte dina lagstadgade rättigheter (om sådana gäller).

 13. Arrangören publicerar vinnarens online ID (online-ID) för PSN och hemland på webbplatsen. Bidragen kan finnas kvar i tävlingstråden på forumet så länge arrangören finner lämpligt.

 14. Allmänna regler gäller för tävlingen. Visa de allmänna reglerna genom att klicka här.

 15. Arrangören är: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.