Specifika regler för Tävlingen "Kostnadsfritt 180 dagars Abonnemang på Music Unlimited, rabattkod #[1]

Regler och villkor

1. Tävlingen "Kostnadsfritt 180 dagars Abonnemang på Music Unlimited, rabattkod #[1]" ("Tävlingen") är öppen för personer som är 18 år eller äldre som är bosatta i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland ("Deltagarländerna"), med undantag för anställda, ombud, tjänsteleverantörer eller konsulter för Arrangören (enligt definitionen nedan) och deras närmaste familj, Arrangörens tillhörande bolag eller andra personer med yrkesmässig anknytning med Tävlingen ("Deltagare").

2. Tävlingen öppnas för bidrag den [17/05/13] kl. 10.00 (svensk tid) ("Startdatumet") och avslutas den [31/05/13] kl. 00:59 (svensk tid) ("Slutdatumet"). Perioden från och med Startdatumet till och med Slutdatumet benämns "Tävlingsperioden".

3. Du måste inte köpa någonting eller betala för att få delta i Tävlingen. Internetåtkomst krävs för att delta i Tävlingen och Deltagare ansvarar för Internetåtkomsten eller hämtningsavgifter och eventuella avgifter.

4. Genom att delta i Tävlingen anses du som Deltagare ha godkänt dessa regler och villkor ("Villkoren").

5. Om du vill delta i Tävlingen ska du som Deltagare genomföra följande steg under Tävlingsperioden:

a)     Om du inte redan har ett konto på Sony Entertainment Network ("SEN") (tidigare kallat PlayStation®Network-konto) skapar du ett med hjälp av ditt PlayStation®-system eller online på https://account.sonyentertainmentnetwork.com/pc/reg/account/create-account!input.action?service-entity=psn;

b)    Besök PlayStation®-bloggen på http://blog.eu.playstation.com ("Bloggen");

c)     Logga in på ditt SEN-konto.

d)    Klicka på blogginlägget  http://blog.eu.playstation.com

e)     I rutan "Leave a Comment" (lämna en kommentar) i slutet på blogginlägget besvarar du följande fråga ("Fråga") och klickar på "Submit" (skicka in):

6.             En förutsättning registrering för SEN och Music Unlimited-abonnemang är att du godkänt Terms of Service and User Agreement (tjänstevillkoren och användaravtalet) för SEN och Privacy Policy (sekretesspolicyn) för SEN.

7. Varje Deltagare får skicka in flera bidrag till Tävlingen genom att skriva flera svar på Frågan, men varje Deltagare kan bara vinna ett (1) Pris (enligt definitionen nedan). Deltagare som tidigare vunnit ett pris via en liknande "Kostnadsfritt 180 dagars Abonnemang på Music Unlimited, rabattkod"-tävling på bloggen är inte berättigade att vinna ett Pris i den här Tävlingen.

8. Alla Deltagare måste efterleva de Allmänna reglerna och speciellt avsnitten 7 och 8. Dessutom får bidragen inte innehålla:

 

a)             pornografiska, sexuellt explicita bilder eller nakenbilder,

b)            kränkande, stötande eller hatiskt bildinnehåll eller språk,

c)             innehåll som kan uppfattas som trakasserier eller nedsättande innehåll,

d)            innehåll som inkräktar på ditt eller andras privatliv eller äventyrar din eller andras säkerhet,

e)             innehåll som är könsdiskriminerande eller nedsättande gentemot viss sexuell läggning, visst handikapp eller mot religiös, etnisk eller nationell tillhörighet,

f)             våldsamt eller farligt beteende, och/eller

g)            skräppost, reklam eller annan kommersiell aktivitet.

9. Varje Deltagare samtycker till att ge Arrangören en icke-exklusiv och royaltyfri licens att använda bidragen i reklamsyften och för alla syften i relation till Tävlingen, via alla media inklusive eventuella onlineplattformar under Arrangörens kontroll.

10. Alla bidrag måste helt och hållet vara originalarbeten, så att inget brott begås mot tredje parts upphovsrätt. Arrangören tar inget ansvar för om Deltagare bryter mot dessa Regler, och varje Deltagare godkänner att helt friskriva Arrangören från alla typer av fordringar från tredje part till följd av brott mot dessa Villkor.

11. Det kommer att utses en (1) vinnare ("Vinnaren"). Vinnaren blir den Deltagare som skickar in det mest originella och intressanta svaret på Frågan i blogginlägget, enligt vad som utses av en oberoende domare efter dennes eget gottfinnande. Domarens beslut är slutgiltigt.

12. Arrangören meddelar Vinnaren via e-post till (e-postadressen som är länkad till Vinnarens SEN-konto), inom en (1) vecka efter Slutdatumet.

13. För att göra anspråk på sitt Pris måste Vinnaren svara på Arrangörens e-postmeddelande inom en (1) vecka efter datumet i Arrangörens e-postmeddelande, och uppge sitt fullständiga namn, e-postmeddelande, födelsedatum och hemland.

14. Vinnaren vinner ett 180 dagars Premium-abonnemang på Music Unlimited ("Pris"), med ett återförsäljarvärde på ungefär:

 

a)     59,94 GBP;

b)    59,94 EUR;

c)     539,94 DKK/SEK/NOK;

d)    77,94 AUD;

e)     83,94 NZD.

15. Priset måste utnyttjas inom sex månader efter datumet som det utfärdats till Vinnaren. Priset kan lösas in via en Sony-kompatibel, internetansluten enhet (som en PC, Mac, Sony Internet TV, PlayStation®3, PlayStation®Vita, Android- eller iOS-enhet) genom att utföra följande steg:

a)     För Android-appar:

                                          i.    Hämta Music Unlimited-appen för Android;

                                         ii.    Logga in på Music Unlimited Android-appen med ditt SEN-konto;

                                        iii.    Välj knappen "Menu" (meny) i det övre högre hörnet;

                                        iv.    Välj "Settings" (inställningar) och klicka på "Redeem Codes" (lös in koder);

                                         v.    Ange kampanjkoden och klicka på "Continue" (fortsätt), följt av "Redeem Item" (lös in objekt).

b)    För alla andra enheter (inklusive iOS-appar):

                                          i.    Besök https://music.sonyentertainmentnetwork.com/;

                                         ii.    Logga in på Music Unlimited-appen med ditt SEN-konto;

                                        iii.    Välj "Hantera konto" och klicka på fliken "Konto";

                                        iv.    Välj "Lös in ett förbetalt kort" i menyn;

                                         v.    Ange kampanjkoden och klicka på "Fortsätt", följt av "Lös in objekt";

                                        vi.    Om du använder en iOS-enhet hämtar du Music Unlimited-appen för iOS från iTunes App Store och loggar in med ditt SEN-konto. Kampanjkoden tillämpas automatiskt på ditt SEN-konto när du har följt ovanstående internetbaserade steg.

16. Priset kan lösas in av nya eller befintliga abonnenter på Music Unlimited-appen. För nya abonnenter behövs inga bankkorts- eller kreditkortsuppgifter för att registrera sig för Music Unlimited-appen. I slutet av perioden som täcks av kampanjkoden avslutas abonnemanget, såvida du inte köper ett betalt abonnemang på Music Unlimited eller aktiverar ett till förbetalt kort. För befintliga Music Unlimited Access- eller Premium-abonnenter appliceras kampanjkoden på det befintliga kontot, och börjar gälla i slutet av den aktuella abonnemangsperioden. I slutet av perioden som täcks av kampanjkoden återgår abonnemanget till den föregående abonnemangsformen, såvida du inte uppgraderar/nedgraderar den eller aktiverar ett till förbetalt kort. Deltagare bör läsa de fullständiga villkoren för tjänsten, som finns på http://www.sonyentertainmentnetwork.com/se-sv/vilkor/ (särskilt, avsnitt 10.b)).

17. Priserna måste tas emot så som de är beskrivna här och kan inte överlåtas, säljas eller överföras till någon annan person. Det går inte att få priset i pengar istället, men Arrangören förbehåller sig rätten att byta ut Priset mot ett pris med liknande värde.

18. Arrangören tar inget som helst ansvar för eventuella tekniska avbrott eller fel eller andra eventuella problem som kan leda till att en anmälan till Tävlingen, en kommentar eller annan korrespondens försvinner eller inte registreras rätt.

19. Vid eventuella oenigheter är Arrangörens beslut slutgiltigt och kan inte diskuteras.

20. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst ställa in Tävlingen eller göra ändringar i dessa Villkor om Arrangören anser det vara nödvändigt, eller om omständigheter uppstår som ligger utanför Arrangörens kontroll.

21. Arrangören vidtar rimliga åtgärder att skicka ett e-postmeddelande till Vinnaren, via e-postadressen som är länkad till Vinnarens SEN-konto, med Priset inom trettio (30) dagar efter att Vinnarens uppgifter bekräftats.

22. Om Priset befinns vara defekt, felaktigt eller skadat vid mottagandet måste Arrangören meddelas skriftligen om det inom sju (7) dagar från mottagandet. I annat fall anses Priset ha accepterats så som det levererats. Det här påverkar inte Vinnarens lagstadgade rättigheter (om sådana gäller).

23. Vinnaren samtycker till att i rimlig grad medverka i publicitetsevenemang som Arrangören arrangerar.

24. Arrangören kan, efter eget beslut, publicera Vinnarens namn på sina webbplatser. Namnet på Vinnaren görs tillgänglig vid rimlig begäran för den som skickar in ett frankerat kuvert med sin adress i en försändelse märkt "Free 180 Day Music Unlimited Subscription Voucher #[1]" till följande adress: Sony Network Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom inom sex (6) veckor från Slutdatumet.

25. Om det finns några skäl att anta att det föreligger något brott mot dessa Villkor, eller att information som är felaktig, oläslig, bedräglig eller på annat sätt ogiltig eller olämplig har tillhandahållits, kan Arrangören efter eget gottfinnande vägra att behandla ett bidrag eller skicka ut ett Pris som vunnits.

26. Allmänna regler gäller för Tävlingen. Klicka här om du vill visa de Allmänna reglerna.

27. "Arrangören" är: Sony Network Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannien.

28. I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa Villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning, och kontraktet mellan Deltagaren och Arrangören ska anses vara upprättat och verkställt i England.