Användningsvillkor för programvara

PSP®

1. Vilka är vi?

1.1. Vi är Sony Computer Entertainment Europe Limited på 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Storbritannien.

2. Begreppsdefinitioner
2.1. "Auktoriserade system" innefattar PS one, PlayStation®2, PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita och PlayStation®4.

2.2. "Programvara" innebär PlayStation-spel och applikationsprogramvara som utvecklats för användning på ett eller flera av de auktoriserade systemen.

3. När gäller dessa användningsvillkor för programvara?
3.1. Våra användningsvillkor för programvara ("villkor") gäller för all användning av programvara på auktoriserade system.

4. Programvara gäller under licens
4.1. All programvara används under licens, den säljs inte, vilket innebär att du äger rätt att använda programvaran enligt dessa villkor, men att du inte äger själva programvaran. Om du inte följer dessa villkor kan vi avsluta din programvarulicens, vilket innebär att du inte längre har rätt att använda programvaran.

5. Vem ger mig licens att använda programvaran?
5.1. Det finns två slags programvara:
5.1.1. programvara som är utgiven av oss, och används med vårt tillstånd; och
5.1.2. programvara som är utgiven av andra, och används med deras tillstånd.

5.2. Vem utgivaren är anges:
5.2.1. på förpackningen, när det gäller programvara på fysiska media som dvd, Blue-ray Disc eller PS Vita-kort ("skivprogramvara"); eller
5.2.2. i produktbeskrivningen, när det gäller programvara som laddas ned från PlayStation®Store, Sony Entertainment Network eller från andra digitala butiker som emellanåt godkänns av oss ("nedladdad programvara").

5.3. Om det är vi som är programvarans utgivare ger vi dig licens att använda den enligt dessa och eventuella andra specifika villkor som meddelas dig i samband med programvaran i fråga.

5.4. Om ett annat företag är programvarans utgivare ger de dig licens att använda den enligt villkor som innefattar, men inte behöver vara begränsade till, dessa villkor. Företaget i fråga kan meddela dig om andra villkor för användning av deras programvara. I så fall gäller de utöver dessa villkor och ersätter dem alltså inte. Om tilläggsvillkor och dessa villkor skulle motsäga varandra är det dessa villkor som gäller.

6. Begränsningar av användning av programvaran
6.1. Din licens är icke¬-exklusiv och oöverlåtbar och gäller endast för privat användning av programvaran på de auktoriserade system där den kan användas (enligt information på förpackningen när det gäller skivprogramvara, i produktbeskrivningen när det gäller nedladdad programvara, eller som på annat sätt meddelats från oss) och endast i Europa, Mellanöstern, Afrika, Indien, Ryssland och Oceanien.

6.2. Du får inte använda programvaran i kommersiellt syfte, sända den, ta betalt för användning av den eller använda den i publika sammanhang utan uttryckligt tillstånd från oss och, om utgivaren är en annan, tillstånd från denna.

6.3. Du får inte hyra ut, hyra, licensiera i andra hand, publicera, modifiera, justera eller översätta någon del av programvaran.

6.4. Du får inte emulera programvaran.

6.5. I den utsträckning lagen föreskriver får du inte dekonstruera, dekompilera eller montera ner någon del av programvaran, skapa något derivat därav, eller på annat sätt försöka att skapa källkod från programvarans objektkod.

Du får inte på något sätt försöka kringgå eller odugliggöra någon krypterings-, säkerhets- eller autentiseringsmekanism för auktoriserade system, eller försöka få otillbörlig åtkomst till eller göra intrång i konton, tjänster, maskinvara, programvara eller nätverk i anslutning till Sony Entertainment Network.

7. Vidareförsäljning
7.1. Du får inte sälja varken skivprogramvara eller nedladdad programvara vidare utan uttryckligt tillstånd från oss och, om utgivaren är en annan, tillstånd från denna.

8. Åldersgränser
8.1. Om programvaran har en åldersgräns innebär det att innehållet är opassande för personer under denna ålder. Om du är förälder eller målsman ska du besöka eu.playstation.com/parents för att få mer information om hur du spärrar spel över en viss åldersgräns på ditt PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita eller PlayStation®4.

8.2. Om du, eller en kontoinnehavare som du har ansvar för, har en registrerad ålder under åldersgränsen för en viss programvara, kan vi hindra dig eller denna kontoinnehavare från att titta på, köpa eller använda denna programvara. När det gäller spelprogramvara kan vi hindra dig eller denna kontoinnehavare från att använda onlinelägen, även om offlinelägen är spelbara på ditt PlayStation®Portable, PlayStation®3, PlayStation®Vita eller PlayStation®4.

9. Sekretess och användning av programvara online
9.1. "PSN" tillåter dig att använda programvara online. När du använder PSN:
9.1.1. gäller tjänstevillkoren och användaravtalet för SEN ("tjänstevillkoren för SEN") mellan dig och Sony Network Entertainment Europe Limited som du godkände när du skapade ditt SEN-konto, utöver dessa användningsvillkor för programvara; och
9.1.2. vi och Sony Network Entertainment Europe Limited kan samla in information om dig. En förklaring om hur din personliga information används finns i sekretesspolicyn för SEN och PSN.
Tjänstevillkoren för SEN och sekretesspolicyn för SEN och PSN återfinns på eu.playstation.com/legal.
9.1.3. Om du använder programvara med licens från ett annat företag kan även de samla in information om dig enligt information i deras sekretesspolicy.

10. Ditt beteende i onlinesammanhang
10.1. Ditt auktoriserade system och auktoriserad programvara utgiven för användning på detta system kan innefatta communityfunktioner som låter dig spela med och mot andra personer, kommunicera och interagera med andra personer, och dela information från ditt auktoriserade system, spel eller annan aktivitet via PSN och andra sociala nätverk. Din användning av dessa communityfunktioner gäller under flera olika avtal med olika företag:
10.1.1. dessa villkor; och
10.1.2. tjänstevillkoren för SEN; och
10.1.3. sekretesspolicyn för SEN och PSN; samt
10.1.4. eventuella ytterligare villkor från programvarans utgivare; och
10.1.5. eventuella ytterligare villkor från företaget bakom det sociala nätverk som du använder (och på vilket du kan ha ett konto).

10.2. Vid användning av communityfunktioner kan du ha möjlighet att dela med dig av meddelanden, kommentarer, bilder, fotografier, spelinnehåll, spelvideor och annat material och information ("användargenererade media" eller "AGM"). När du gör detta måste du bete dig anständigt, respektfullt och med hänsyn till andra människor. Du får inte dela med dig av något som är anstötligt eller vulgärt eller använda communityfunktioner för att skada eller uppröra någon. Till exempel:
10.2.1. dela inte med dig av material som är rasistiskt eller kränkande mot personer med viss etnicitet, religion eller sexualitet;
10.2.2. bete dig inte hotfullt eller nedlåtande;
10.2.3. förfölj inte andra;
10.2.4. skaffa dig inte åtkomst till, använd inte och sprid inte innehåll eller material som inkräktar på andras privatliv eller immateriella rättigheter
10.2.5. ägna dig inte åt aktiviteter som bryter mot lagen på något sätt; och
10.2.6. använd dig alltid av sunt förnuft och gott uppförande.

11. Att skapa och dela med sig online
11.1. AGM som skapas och delas av dig tillhör dig, men vi och, där det är applicerbart, den relevanta programvaruutgivaren, har fortfarande immateriella rättigheter till ditt UGM, så du får inte utnyttja UGM i kommersiellt syfte utan vårt medgivande och medgivande från programvaruutgivaren.

11.2. Du ger oss och andra PSN-användare tillstånd att använda, sprida, kopiera, modifiera, visa och publicera ditt AGM, ditt online¬-ID för PSN (och ditt namn, om du har valt att använda det) i PSN, Sony Entertainment Network och andra associerade tjänster såsom webbplatser för programvaran. Du ger oss också tillstånd att, utan betalning till dig, licensiera, sälja och på annat sätt kommersiellt utnyttja ditt AGM (till exempel genom att sälja prenumerationstjänster för åtkomst till ditt AGM (enskilt eller i kombination med annat AGM) och/eller mottaga reklamintäkter i samband med AGM), och att använda ditt AGM i marknadsföring av PlayStation®-produkter, programvara och tjänster. Du är medveten om att vi och andra PSN¬-användare kan komma att modifiera ditt AGM och du frånsäger dig alla ideella rättigheter du kan tänkas ha till ditt AGM. Genom att publicera AGM försäkrar du oss att du har alla rättigheter som krävs för att publicera materialet och att överlåta rättigheter åt oss enligt detta stycke.

12. Vad händer om jag vantrivs online?
12.1. Vi vill att alla ska trivas i vår onlinegemenskap, men kan inte garantera att alla beter sig väl. Därför tar vi inte på oss något ansvar för andra PSN¬-användares beteende och AGM, och ej heller för ditt beteende och AGM.

12.2. Om du märker av oacceptabelt eller opassande beteende av andra i ett spel ber vi dig att meddela utgivaren i fråga (vilket kan vara vi) om detta.

12.3. Även om vi ger dig och andra användare möjlighet att publicera saker på sociala nätverk så har vi inget ansvar för dessa tjänster. Om du märker av oacceptabelt eller opassande beteende på ett socialt nätverk ber vi dig att anmäla dig till det sociala nätverket enligt deras klagomålsrutiner.

13. Anmälning i spel utgivna av oss
13.1. För att underlätta för dig i våra spel och i de funktioner vi erbjuder via våra auktoriserade system (t ex PSN-meddelanden), erbjuder vi anmälningsfunktioner där vi tror att de kan behövas. Till exempel finns möjlighet att anmäla meddelanden du får via PSN, och rapporteringsverktyg i alla våra spel i den mån de tillåter delning av AGM. Genom att använda den mest närbelägna anmälningsfunktionen har du också möjlighet att förse oss med bevismaterial som kan underlätta för oss att behandla din anmälan. Till exempel:
13.1.1. Om du anmäler ett PSN-meddelande kommer vi också att få en kopia av meddelandet och eventuella bilagor; och
13.1.2. om du anmäler spelinnehåll eller en spelnivå som någon annan har skapat kan du också ha möjlighet att förse oss med innehållet eller nivån i fråga.

Detta innebär förstås också att andra kan anmäla dig och ditt AGM.

13.2. Om ett av våra spel skulle sakna anmälningsfunktion ber vi dig göra en anmälan på eu.playstation.com/griefreporting.

14. Övervakar vi PSN?
14.1. Ja, men vi kan inte övervaka all aktivitet på PSN, och det är inte heller vårt åtagande att göra det. Däremot förbehåller vi oss rätten att på eget bevåg övervaka och registrera din PSN¬-aktivitet delvis eller i sin helhet och att ta bort ditt AGM om vi anser det vara lämpligt, utan att meddela dig. Din användning av PSN och våra communityfunktioner kan registreras och samlas in av oss eller skickas till oss av andra användare enligt 13.1. All information som samlas in på detta sätt, exempelvis AGM, röst- och textbaserad kommunikation, videoupptagningar av ditt spelande, tid och plats för dina aktiviteter, ditt namn, ditt online-ID för PSN och din IP-adress, kan användas av oss eller av våra närstående bolag för att se till att dessa villkor och tjänstevillkoren för SEN följs, att lagar följs, för att skydda våra, våra licensgivares och användares rättigheter, och för att skydda våra anställdas och våra användares privata säkerhet. Denna information kan vidarebefordras till polis eller andra berörda myndigheter. Genom att acceptera dessa användningsvillkor för programvara, ger du ditt fulla medgivande till detta.

14.2. Användning av communityfunktioner i ditt auktoriserade system och auktoriserad programvara utgiven för användning på detta sker i enlighet med applicerbara avtal enligt punkt 10.1 utan att på något sätt häva punkterna 6.2 och 6.5 i detta avtal.

15. Onlinebutiker
15.1. När du använder programvara online kan du få möjlighet att köpa saker i onlinebutiker med hjälp av din SEN¬-plånbok. Alla köp görs från Sony Network Entertainment Europe Limited och gäller under tjänstevillkoren för SEN. Kontrollera användningsrättigheter och åldersgränser för varje köp, eftersom dessa kan variera från vara till vara. Butiker kan vara otillgängliga i vissa länder och på vissa språk, enligt eu.playstation.com/legal.

16. Programvaruuppdateringar och tjänsters avslutande
16.1. Programvara kan komma att uppdateras emellanåt, vilket kan innebära att nya funktioner tillkommer och att gamla funktioner försvinner.

16.2. Vi och andra utgivare finner det ibland nödvändigt att dra in onlinestöd för vissa spel. Detta innebär att funktioner för flera spelare online och resultattavlor ej längre är tillgängliga. Om ett spel uteslutande kan användas online kommer detta då alltså inte längre att kunna användas.

16.3. Om vi bestämmer oss för att dra in onlinestöd för ett specifikt spel är det vår strävan att meddela detta minst 90 dagar i förväg via våra spelforum och på eu.playstation.com/gameservers.

16.4. Andra utgivare kan dra in onlinestöd för sina spel och kan ge dig information om vilka forum och webbplatser du kan få information om uppdateringar från.

17. Copyrightinnehav
17.1. All programvara innehåller programbibliotek och för dessa äger Sony Computer Entertainment Inc. copyright och all nyttjanderätt. Programvaran är även föremål för annan copyright och andra immateriella rättigheter, vilket du kan komma att få meddelanden om.

18. Tillämpning av villkor för programvara
18.1. Du godkänner att vi kan tillämpa dessa villkor gentemot dig för all programvara, oavsett om det är vi som är utgivare eller inte.

November, 2013