Justera temainställningar

PS3™

Hämta paketet för temaskapande

Skapa dina egna teman till PS3.

LICENSAVTAL FÖR RIKTLINJER FÖR TEMAN SAMT UTVECKLINGSVERKTYGET FÖR TEMAN TILL PlayStation®3

LÄS DET HÄR LICENSAVTALET NOGA SÅ ATT DU FÖRSTÅR DINA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER.
Version 1.0 (23 oktober 2007)

ALL ANVÄNDNING AV ELLER ÅTKOMST TILL SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC.:S RIKTLINJER ("SCE") FÖR TEMA TILL PlayStation®3 ("PS3TM") ELLER UTVECKLINGSVERKTYGET FÖR TEMAN TILL PS3TM LYDER UTTRYCKLIGEN UNDER VILLKORET ATT DESSA AVTALSVILLKOR GODKÄNNS.

Det här avtalet är ett kontrakt mellan dig och SCE. Avtalet gäller Riktlinjer för teman till PS3TM, Utvecklingsverktyget för teman till PS3TM, alla uppdateringar, uppgraderingar, nya versioner samt all eventuell information eller support som lämnas i anknytning till dessa (betecknas sammanfattande "Verktygen").

1. BEVILJANDE AV LICENS

I enlighet med villkoren i detta Avtal lämnas en licens för Verktygen till dig enkom för personligt, ickekommersiellt bruk. Licensen omfattar att utveckla, använda och distribuera teman (enligt definition nedan) enkom för och med PS3TM och i enlighet med Riktlinjerna för teman till PS3TM. "Teman" är anpassade avbildningar, bilder eller ljud skapade av användare i syfte att anpassa XrossMediaBar på PS3TM vad gäller föremål som bakgrundsbilder, ikoner, miniatyrbilder och bakgrundsmusik. Alla immateriella rättigheter till Verktygen tillhör SCE, och all användning av Verktygen lyder under villkoren i Avtalet och alla tillämpliga upphovsrättslagar och lagar om immateriell egendom. Förutom vad som uttryckligen medges i det här Avtalet är alla rättigheter, intressen och ersättningar förbehållna SCE. Den här licensen kan när som helst återkallas av SCE genom meddelande till dig.

2. BEGRÄNSNINGAR

2.1 Du får inte utföra något av följande när du har åtkomst till eller använder något av verktygen:

(i) modifiera, bakåtkompilera, dekompilera eller demontera någon del av Verktygen, i den mån det inte tillåts enligt gällande lag;

(ii) påverka någon del av system, maskinvara, programvara eller nätverk;

(iii) bedriva några aktiviteter som bryter mot lokala, regionala eller statliga regleringar eller lagar;

(iv) skapa eller introducera något innehåll eller ljud som kan vara till skada för SCE, deras dotterbolag, anknutna företag, licensgivare eller användare, exempelvis kod eller virus som kan skada egendom eller störa användningen av system, maskinvara, programvara eller nätverk; samt

(v) utnyttja Verktygen på ett annat sätt än att använda dem i enlighet med vad som anges i medföljande dokumentation och i detta Avtal.

2.2 Du får inte utföra någon av följande handlingar när du skapar eller distribuerar teman:

(i) använda språk, bilder eller ljud på ett sätt som kan uppfattas som stötande, vulgärt, hatiskt, ärekränkande, hotande, förtalande eller mobbande, eller är stötande eller obehagligt av rasistiska, etniska, religiösa eller sexuella skäl;

(ii) använda någon av SCE:s eller deras dotterbolags varumärken, servicemärken eller logotyper;

(iii) använda språk, bilder eller ljud som kan försvaga, nedvärdera eller underminera varumärken, servicemärken, rykte eller goodwill för SCE eller deras dotterbolag, utgivare, licensgivare eller filialer;

(iv) använda språk, bilder eller ljud som kan vara kommersiella till sin natur, exempelvis annonser, säljmaterial, marknadsföring eller erbjudanden; och

(v) använda bilder, ljud eller immateriella egendomar som tillhör annan part som du inte har införskaffat tillämpligt, uttryckligt samtycke från till att använda, modifiera, återge och distribuera materialet.

Utan begränsning av någon av SCE:s ersättningar medger du oåterkalleligen att du omedelbart ska upphöra med användning och distribution av Teman vid meddelande om det från SCE. Du godkänner vidare att samarbeta med SCE, på din egen bekostnad, med att ta bort Teman från webbplatsen eller annat material eller utrustning och begränsa eventuella skador för SCE.

3. DISTRIBUTIONSKRAV

Om du väljer att distribuera Teman till tredje part måste du inkludera ett meddelande med dessa teman om att du tillhandahåller Teman "I BEFINTLIGT SKICK" utan några utfästelser eller garantier från SCE, och om att SCE inte står bakom eller på något sätt är associerade eller kopplade till dina Teman.

4. GARANTIFRISKRIVNING OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

Din användning av Verktygen samt all utveckling, användning och distribution av Teman sker helt på egen risk. Inga garantier lämnas om kvaliteten, användbarheten eller funktionerna hos Verktygen. Verktygen tillhandahålls "I BEFINTLIGT SKICK". SCE avsäger sig alla uttryckta eller underförstådda garantier om säljbarhet, garantier om lämplighet för ett visst ändamål och garantier om skydd mot intrång i andras rättigheter. SCE FRISKRIVER SIG FRÅN ALLT ANSVAR FÖR EVENTUELLA DATAFÖRLUSTER, UTEBLIVEN VINST ELLER ANDRA FÖRLUSTER ELLER SKADOR SOM DU ELLER ANNAN TREDJE PART ÅDRAR SIG, VARE SIG DIREKTA, INDIREKT, OAVSIKTLIGA, SÄRSKILDA ELLER FÖLJDMÄSSIGA SKADOR OAVSETT UPPKOMST, TILL FÖLJD AV ATT DU HÄMTAT ELLER ANVÄNT VERKTYGEN ELLER TILL FÖLJD AV NÅGON UTVECKLING, ANVÄNDNING ELLER DISTRIBUTION AV TEMAN ÄVEN OM PARTEN UNDERRÄTTATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR, UNDANTAG OCH FRISKRIVNINGAR SKA GÄLLA I MÖJLIGASTE UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING, ÄVEN OM NÅGON ERSÄTTNING INTE UPPFYLLER SITT EGENTLIGA SYFTE.

5. ALLMÄNNA JURIDISKA VILLKOR

SCE kan efter eget godtycke ändra villkoren i detta Avtal när som helst. Ditt fortsatta användande av Verktygen, eller utveckling eller distribution av Teman, innebär att du godkänner alla ändringar i Avtalet.

Jag godkänner

Jag godkänner inte

Justera temainställningar

Skapa ditt eget anpassade tema till PS3

Följ vår steg för steg-guide för hur du ger ditt PS3-systems XMB (XrossMediaBar)-meny ett unikt utseende.


Använd ett nytt tema

Ta reda på hur du väljer och använder ett nytt tema när du har hämtat och överfört det till ditt PS3-system.


Hämta nya teman från PlayStation Store

Piffa till XMB™ (XrossMediaBar)-menyn med en serie schyssta hämtsaker.


Använd ett foto som skrivbordsunderlägg

Ta reda på hur du väljer en bild under Foto som ditt PS3-systems skrivbordsunderlägg.


Skapa teman på din PS3

Anpassa din PlayStation 3 med olika färger, bilder och ikoner.


Hämta paketet för temaskapande


Anpassa skrivbordsunderlägget och texten på skärmen

Lär dig använda din egen bakgrund och ändra teckensnitt.

Dela

Google+

Relaterad systemprogramvara

Hämta den senaste uppdateringen av systemprogramvaran för din PS3 nu.

Ta reda på vad som ingår i uppdateringen 4.7 Systemprogramvara förklaras Systemprogramvara arkiv

Klagomålsrapportering

Klagomålsrapportering

Berätta för oss om någon förstör din onlineupplevelse med PlayStation.

Ta reda på mer

Felkoder för PS3

Felkoder för PS3

Använd det här praktiska verktyget för mer information om felkoder och rekommenderade lösningar.

Ta reda på mer

PlayStation® återförsäljare

PlayStation® återförsäljare

Köp dina PlayStation-produkter hos de här återförsäljarna.

PlayStation® återförsäljare