RSS

Nedan visas en lista av matningar från playstation.com. Fortsätt genom att kopiera de här länkarna till din matningsläsare.

rss playstation.com

RSS-regler och -villkor PlayStation.com

Läs de här reglerna och villkoren ("Reglerna") noggrant innan du hämtar en RSS-matning från PlayStation.com. Observera även att de här Reglerna anses ha godkänts av dig när du hämtar en RSS-matning.

Vi kan efter eget gottfinnande ändra, justera, modifiera lägga till eller ta bort delar av de här Reglerna när som helst genom att uppdatera innehållet på den här sidan. Du bör därför besöka den här sidan varje gång du hämtar en RSS-matning.

1. Licens

Sony Computer Entertainment Europe Limited ("SCEE") tilldelar dig en royalty-fri och icke-exklusiv licens att visa information eller innehåll på din webbplats ("Webbplatsen") som du väljer att ta emot från PlayStation.com ("Innehållet"). Alla immateriella rättigheter till Innehållet tillhör SCEE eller dess licenstagare.

2. Webbplatsen

Du får inte använda Innehållet på någon annan Webbplats som innehåller något av följande innehåll:

  • Propagerande för eller uppmuntran till olagliga eller kriminella aktiviteter
  • Kränkande eller missvisande uttalanden
  • Diskriminering eller hatfullhet, som bl.a. relaterar till ras, religion, kön eller sexualitet
  • Innehåll som inkräktar på copyright eller andra immateriella rättigheter, eller som uppmuntrar till sådan inkräktan
  • Pornografiskt, blasfemiskt, stötande eller obscent innehåll
  • Innehåll som inkräktar på en individs privatliv eller som uppmuntrar användare att göra det

Oberoende av ovanstående lista så kan SCEE när som helst avsluta licensen om de anser att din Webbplats inte är lämplig för användandet av Innehållet.

Du får inte ändra, redigera eller göra tillägg i Innehållet på något sätt, och du får inte heller antyda att Webbplatsen är godkänd av SCEE, dess samarbetspartners eller PlayStation.

3. Erkännande och länk tillbaka till PlayStation.com

Allt innehåll på Webbplatsen måste innehålla följande erkännande: "Innehåll från PlayStation.com"

Där det är möjligt måste du lägga in en fungerande länk till sidan på PlayStation.com som visar Innehållet. I den mån det är möjligt måste du visa URL-adressen du fått Innehållet från på skärmen.

4. Garantier, ansvar & ersättning

Du garanterar SCEE att Webbplatsen efterlever alla tillämpliga lagar och regler och att användarna av Webbplatsen måste följa regler som motsvarar de här Reglerna i relation till deras användning av Innehållet.

Innehållet tillhandahålls "i befintligt skick" och inga garantier ges i relation till den. Förutom där lagstiftning inte tillåter det friskriver SCEE, deras samarbetspartner och licensgivare sig från ansvar för några förluster eller skador som åsamkats dig eller någon tredje part, oavsett om det är direkt eller indirekt, oavsiktligt eller som en följd av någon som helst användning Innehållet. Du godkänner att gottgöra SCEE, hålla dem skadelösa och skydda dem vad gäller alla skador, kostnader och utgifter, inklusive skäliga juridiska kostnader och tvistkostnader som orsakas av eller är resultat av brott mot de här Reglerna i anslutning till ditt användande av Innehållet.

5. Avslutning

Du kan när som helst avsluta de här Reglerna och licensen som tilldelats i paragraf 1 genom att förstöra eller ta bort allt Innehåll från din Webbplats, alla hårddiskar, nätverk eller andra lagringsmedia.

Vi kan när som helst avsluta Reglerna och licensen som tilldelats i paragraf 1 utan något som helst ansvar. Om vi gör det måste du förstöra alla förekomster av Innehållet när vi skickar ett meddelande om Avslut till dig.

6. Lydande under lag

De här reglerna och villkoren lyder under brittisk lag och omfattas endast av brittiska domstolars jurisdiktion

Användbar information

Vad är det här för sida?

Det här är en RSS-matning från PlayStation.com. Med RSS-matningar kan du hålla dig uppdaterad om de senaste nyheterna och artiklarna från PlayStation.com.

Om du vill prenumerera på den behöver du en nyhetsläsare eller ett liknande program.

 

 

Vad är RSS?

RSS är en förkortning för Really Simple Syndication.

RSS-matningar kan användas av RSS-läsare, nyhetsläsare eller liknande programvara. Du kan använda dem till att prenumerera på den här matningen och informeras om alla uppdateringar till PlayStation.com. If you would like to use this feed to display PlayStation.com content on your site, please read our terms and conditions here.

Obs! Use of this feed is conditional on our terms and conditions below.

 

Så här prenumererar du på den här RSS-matningen

Om du vill prenumerera på den här matningen gör du en av följande saker:

  • Dra den orange "RSS"-ikonen som visas ovan till din RSS-läsare